Engin, S. (2014) “Hadis Tasnîfinde Evâmir ve Nevâhî Literatürü”, Marife, 14(1), ss. 53-74. doi: 10.33420/marife.436271.