Kayhan, M. (2014) “Kâf Suresi Örnekliğinde Mekkî Surelerdeki Medenî Ayetler Meselesi”, Marife, 14(1), ss. 133-155. doi: 10.33420/marife.436274.