Çelik, T. (2014) “Stemmatik Tenkitli Metin Neşrinde Soyağacı Yaklaşımı, Paul Maas, Barbara Bordalejo, Jan Just Witkam, (Çev. Murtaza Bedir)”, Marife, 14(1), ss. 217-221. doi: 10.33420/marife.436269.