Şentürk, M. (2014) “Kur’ân’da Toplumsal Değişme Olgusu -Disiplinlerarası Bir Giriş Denemesi-”, Marife, 14(2), ss. 25-42. doi: 10.33420/marife.436785.