Sarıtaş, K. (2014) “Gazzâlî’nin Akıl Tasavvurunun İbn Haldûn’da Yansıması Sorunu”, Marife, 14(2), ss. 43-62. doi: 10.33420/marife.436793.