Arpacı, M. (2014) “Öğretmen ve Velilerin İDKAB Dersinde Değerler ve Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri -Diyarbakır Örneği-”, Marife, 14(2), ss. 107-121. doi: 10.33420/marife.436794.