İbiş, F. (2014) “İnkârdaki İman: Kelime-i Tevhîdin İçkin Boyutu”, Marife, 14(2), ss. 137-157. doi: 10.33420/marife.436782.