Demir, R. (2014) “Duhâ Suresi 7 ve İnşirah Suresi 2. Ayetler Bağlamında Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamber’in İnancı”, Marife, 14(3), ss. 57-81. doi: 10.33420/marife.436568.