Güçlü, B. (2014) “Molla Fenârî’ye Göre Varlıkların Zuhûrunda İlâhî İsimlerin Rolü”, Marife, 14(3), ss. 127-141. doi: 10.33420/marife.436577.