Yüksek, M. İsa (2015) “Müşkil Ayetler Bağlamında Zekeriya-Yahya Kıssası”, Marife, 15(1), ss. 67-86. doi: 10.33420/marife.437074.