Koyuncu, R. (2015) “Vakf-İbtidânın Ayetlerin Anlaşılmasındaki Rolü”, Marife, 15(1), ss. 163-187. doi: 10.33420/marife.437071.