Esen, B. (2015) “İslam Muhâkeme Hukukunda Yaygın Duyuma Dayalı Şahitliğin (Eş-Şehâde Bi’t-Tesâmuʻ) Kabulü”, Marife, 15(2), ss. 257-281. doi: 10.33420/marife.437037.