Yalçın, M. F. (2015) “Bahrî Memlûkler Döneminde Reîsületibbâlık (648-784/1250-1382)”, Marife, 15(2), ss. 283-296. doi: 10.33420/marife.437036.