Erdoğan, İrfan (2015) “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi”, Marife, 15(2), ss. 321-342. doi: 10.33420/marife.437034.