Uçar, R. (2015) “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Karşı Tutumları (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)”, Marife, 15(2), ss. 371-394. doi: 10.33420/marife.437038.