Ez-Zerkâ, M. A. ve Bozbaş, F. (2015) “Nikahı Fâsid ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı”, Marife, 15(2), ss. 421-432. doi: 10.33420/marife.437042.