Yalçın, M. F. (2015) “Memlükler’in İkinci Döneminde Dımaşk Şehri (784/1382–922/1516)”, Marife, 15(2), ss. 433-436. doi: 10.33420/marife.437044.