Coşkun, İbrahim (2016) “Seyfeddin El-Âmidî’nin Allah Tasavvuru”, Marife, 16(1), ss. 19-34. doi: 10.33420/marife.436717.