Bilecik, S. (2016) “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatının Din Okuryazarlığı Açısından İncelenmesi”, Marife, 16(1), ss. 35-58. doi: 10.33420/marife.436709.