Uluç, T. (2016) “Kutbuddîn Şîrâzî’nin İşrâkîliğin Anlaşılması ve Dönüşmesindeki Rolü”, Marife, 16(2), ss. 205-235. doi: 10.33420/marife.436282.