Kutluay, İbrahim (2017) “Şîa’da Hadis Rivayeti ve İsnad Tenkidinde Ashâb-ı İcmâ Telakkisinin Rolü”, Marife, 17(1), ss. 29-50. doi: 10.33420/marife.591725.