Erten, H. (2017) “Batılılaşmanın Dini Hayata Etkilerinin Halid Ziya Uşaklıgil’in Romanlarındaki Yansımaları”, Marife, 17(1), ss. 81-101. doi: 10.33420/marife.591730.