Engin, S. (2017) “Osmanlı Dönemi Medreselerinde Hadis Eğitimine Entelektüel Bir Katkı: Şerh ve Hâşiye Yazıcılığı”, Marife, 17(2), ss. 257-269. doi: 10.33420/marife.373229.