Günel, M. E. (2017) “Mu’tezile Ekolünün İhbât ve Tekfîr Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Marife, 17(2), ss. 271-285. doi: 10.33420/marife.337146.