Sabırlı, E. (2017) “Tefsir Tarihinde Yerleşik Bir Kabulün Tahlil ve Tenkidi: İbn Teymiyye’ye Göre Hz. Peygamber (s.a) Kur’an’ın Tamamını Tefsir Etmiş Midir?”, Marife, 17(2), ss. 319-337. doi: 10.33420/marife.357374.