Çakmak, S. (2018) “Hanefî Mezhebinde Delil-Hüküm İlişkisi Bağlamında Tenzîhen-Tahrîmen Mekruh Ayrımı”, Marife, 18(1), ss. 101-121. doi: 10.33420/marife.338043.