Gökdemir, A. (2018) “Kıraat Eğitiminde Ali b. Süleyman el-Mansûrî Öncesi Mısır Tarikinin Arka Planı: Biyografik Bir İnceleme”, Marife, 18(1), ss. 177-192. doi: 10.33420/marife.403018.