Dilek, U. B. (2018) “İslâm Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları İçeren Akitler: İz’ân Akitleri (Türk Borçlar Kanunu Bağlamında)”, Marife, 18(1), ss. 231-257. doi: 10.33420/marife.378620.