Ölmez, M. (2018) “Şer’î Nasslarda Lügavî Yorumlamadan Kaynaklanabilecek Hataların Engellenmesinde Hadislerin Rolü - Serika Ayeti Örneği”, Marife, 18(1), ss. 259-278. doi: 10.33420/marife.415014.