Baysa, H. (2018) “Necis Şeylerin Faydalanılabilirlik Bağlamında Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”, Marife, 18(2), ss. 329-352. doi: 10.33420/marife.429802.