Baysa, H. (2018) “Necis Şeylerin Faydalanılabilirlik Bağlamında Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”, Marife, 18(2), ss. 329-352. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/808 (Erişim: 20Haziran2019).