Narol, S. (2018) “Yaratılış ile İlgili Ayetlerin Yorumunda Kelami Paradigmanın Etkisi (Kâdî Abdülcebbâr Özelinde)”, Marife, 18(2), ss. 353-368. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/809 (Erişim: 18Haziran2019).