Narol, S. (2018) “Yaratılış ile İlgili Ayetlerin Yorumunda Kelami Paradigmanın Etkisi (Kâdî Abdülcebbâr Özelinde)”, Marife, 18(2), ss. 353-368. doi: 10.33420/marife.467965.