Kanarya, B. (2018) “Garîbu’l-Hadîs İlmi Bağlamında Ebû Ali El-Kâlî’nin El-Bâri‘ Adlı Eserinin Değerlendirilmesi”, Marife, 18(2), ss. 387-400. doi: 10.33420/marife.420478.