Kanarya, B. (2018) “Garîbu’l-Hadîs İlmi Bağlamında Ebû Ali El-Kâlî’nin El-Bâri‘ Adlı Eserinin Değerlendirilmesi”, Marife, 18(2), ss. 387-400. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/811 (Erişim: 18Haziran2019).