Yılmaz, F. M. (2018) “Buhârî’nin Kitâbü’l-Îmân’ı Üzerine Hanefî Bakış Açısı -Bedrüddîn el-Aynî Örneği-”, Marife, 18(2), ss. 401-437. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/812 (Erişim: 20Haziran2019).