Kutluay, İbrahim (2018) “Kadına Şiddeti Meşrûlaştırdığına Delil Olarak Kullanılan Bazı Âyet ve Hadislerin Değerlendirilmesi”, Marife, 18(2), ss. 439-467. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/813 (Erişim: 20Haziran2019).