Samar, M. (2018) “İslam Borçlar Hukukunda Akitlere Etkisi Bakımından Takyîdî Şartlar”, Marife, 18(2), ss. 501-526. doi: 10.33420/marife.460423.