Samar, M. (2018) “İslam Borçlar Hukukunda Akitlere Etkisi Bakımından Takyîdî Şartlar”, Marife, 18(2), ss. 501-526. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/815 (Erişim: 20Haziran2019).