Oruç, A. B. (2018) “Ayetler Bağlamında Âlemin Yaratılışındaki Denge”, Marife, 18(2), ss. 527-549. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/816 (Erişim: 20Haziran2019).