Saylan, Şenol (2018) “İslam Hukukunda Belge Tanziminde Kimlik Tespit Aracı Olarak Hilye: Dış Görünüş Tasvirleri”, Marife, 18(2), ss. 551-570. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/817 (Erişim: 20Haziran2019).