Erkol, A. (2018) “İslam Kozmoloji Öğretisinde Allah - Tabiat ve İnsan İlişkisi Bağlamında Doğa ve Doğanın Korunması”, Marife, 18(2), ss. 571-587. doi: 10.33420/marife.471327.