Erkol, A. (2018) “İslam Kozmoloji Öğretisinde Allah - Tabiat ve İnsan İlişkisi Bağlamında Doğa ve Doğanın Korunması”, Marife, 18(2), ss. 571-587. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/818 (Erişim: 27Haziran2019).