Küçük, A. (2018) “Medeniyet Tasavvurunun Unsurları ve Dinamikleri (Kur’ân Verileri Işığında Bir İnceleme)”, Marife, 18(2), ss. 589-604. doi: 10.33420/marife.469033.