Küçük, A. (2018) “Medeniyet Tasavvurunun Unsurları ve Dinamikleri (Kur’ân Verileri Işığında Bir İnceleme)”, Marife, 18(2), ss. 589-604. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/819 (Erişim: 18Haziran2019).