Taş, M. (2018) “Müslim’in Ehl-i Bid’at Râvilerden Rivayet ile İlgili Durumu”, Marife, 18(2), ss. 605-629. doi: 10.33420/marife.468680.