Taş, M. (2018) “Müslim’in Ehl-i Bid’at Râvilerden Rivayet ile İlgili Durumu”, Marife, 18(2), ss. 605-629. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/820 (Erişim: 20Haziran2019).