Uyanık, M. Z. (2018) “Bankaların Memur, İşçi ve Emeklilere Verdiği Maaş Promosyonlarının Fıkhî Durumu”, Marife, 18(2), ss. 631-648. Erişim adresi: https://www.marife.org/marife/article/view/821 (Erişim: 18Haziran2019).