Kahraman, H. (2019) “Fâil-i Muhtâr Tanrı Anlayışını Ortaya Koymada Bir Argüman Olarak Cevher-Ârâz Teorisi: Cüveynî Örneği”, Marife, 19(1), ss. 9-22. doi: 10.33420/marife.519351.