Çakır, M. (2019) “Yatırım Vekâleti Uygulamalarında Kârın Tazmini Problemi”, Marife, 19(1), ss. 23-44. doi: 10.33420/marife.516459.