Saylan, N. (2019) “Vakf/Vasl Halinde ‘Yâ’ Harfinin İsbâtı Veya Hazfi Üzerine Bir İnceleme”, Marife, 19(1), ss. 45-66. doi: 10.33420/marife.551063.