Gökdemir, A. (2019) “Osmanlı Kıraat Eğitiminde Şâz Kıraatler ve Yûsuf Efendizâde’nin Konuya Dair Tepkisi”, Marife, 19(1), ss. 67-81. doi: 10.33420/marife.553572.