Bakkal, M. C. (2019) “Mâtürîdî’ye Göre Kur’ân-ı Kerîm’de Yeminler”, Marife, 19(1), ss. 83-107. doi: 10.33420/marife.553303.