Bulut, Y. (2002) “Oryantalizmin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Marife, 2(3), ss. 13-38. doi: 10.5281/zenodo.3343223.