İder, S. (2019) “Yetişkinlerde Mahremiyet Algısının Kaynağına İlişkin Nitel Bir Araştırma”, Marife, 19(1), ss. 109-122. doi: 10.33420/marife.534191.