Ümütli, M. (2019) “Hanefî Usul Düşüncesinde Emrin Veya Me’mûr Bihin Kaydı Olarak Vakitler (Vakit Teorisinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme)”, Marife, 19(1), ss. 123-139. doi: 10.33420/marife.554090.