Liv, C. (2019) “Maksadın Akde Tesiri Bağlamında Outsourcıng (Dış Kaynak Temini) Uygulamalarının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”, Marife, 19(1), ss. 141-158. doi: 10.33420/marife.544000.